Vad är sensomotorik? LekGuide om de primära sinnena

Pappa som tränar sensomotorik
23 mars 2022

Ditt barns primära sinnen är viktiga och lite underskattade

“Barns motoriska utveckling är avgörande för hela den personliga utvecklingen.”

 - Keld Fredens, hjärnforskare

Visste du att sensomotorik betecknar samspelet mellan ditt barns alla sinnen?

Visste du att våra primära sinnen är fundamentet för vår sensomotorik?

Visste du att om de primära sinnena är understimulerade så kan det leda till otrivsel, fysisk oro och dålig självkänsla?

Bli klokare på stimulering av sinnena genom sensomotorik i det här inlägget där vi presenterar våra 4 LekGuider om sensomotorik och roliga sätt att träna de primära sinnena på.

sansemotorisk kildetur

Vad är sensomotorik?

Kort förklarat är sensomotorik när ditt barns primära sinnen arbetar ihop.

Och vilka sinnen är det då som är de primära, kanske du undrar?

Du är säkert van vid att tänka på sinnen som något i stil med syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Det är inte fel, men de nämnda fem sinnena innefattar faktiskt bara ett av ditt barns tre primära sinnen.

Två av de primära sinnena är muskel-ledsinnet (rörelse) och labyrintsinnet (eller vestibulära sinnet) som är viktigt för balansen. Dessa sinnen hör man inte talas om så ofta, men tillsammans med känselsinnet (även kallat taktila sinnet) är de helt avgörande för all utveckling, rörelse och sensomotorik.

Samspelet mellan sinnena, hjärna och kropp är alltså baserat på ett primärt sinnessystem som består av tre primära sinnen:

  • Muskel-ledsinnet / Det proprioceptiva sinnet / Det kinestetiska sinnet
  • Labyrintsinnet / Det vestibulära sinnet
  • Känselsinnet / Det taktila sinnet

När sinnenas samspel inte fungerar så förvirras hjärnan. Det ger symtom som oro, klumpighet, ångest, bristande balans och talsvårigheter som i sin tur kan leda till dålig självkänsla.

LekGuide: Lek fram sensomotoriken

Vill du hjälpa ditt barn att trivas bättre med sitt liv?

Vi har skrivit fyra LekGuider med de bästa tipsen om hur du stärker barnets primära sinnen genom lek, hur du får barnets sinnen att samarbeta och ger ditt barn lugn i kroppen och bättre självkänsla.

Lekarna är lätta och roliga, och ni kan leka dem med saker som ni redan har hemma eller som ni kan köpa på Lekakademin.se. Kanske känner ni redan till lekarna i förväg.

Vi hoppas att de fyra LekGuiderna från Lekakademin kommer att ge dig:

–  En ny insikt i ditt barns sinnen och sensomotorik

–  En utmaning mot ditt vanetänkande om ditt barns trivsel.

–  En lösning på sensomotoriska svårigheter

–  Tips om träning av de tre primära sinnena som är avgörande för barnets inlärningsförmåga och självkänsla

Måste jag träna mitt barns sensomotorik?

Många barn tränar de primära sinnena helt automatiskt genom att lyfta huvudet, krypa, klättra, skaka, falla, hoppa och på alla möjliga andra sätt undersöka kroppens gränser och utmana den egna förmågan att styra kroppen.

Måste vi då göra mer för att stimulera sinnena?

Ja, kanske. Vår vardag består idag av en hel del stillasittande aktiviteter då barnens sensomotorik inte aktiveras naturligt. Det är därför klokt om vi vuxna erbjuder dem utvecklande, sensomotorisk lek som tränar de primära sinnena.

Vi förknippar ofta sinnen med fysiska saker som syn, hörsel, att krypa och klättra. Om ditt barn har svårigheter med att trivas i sociala situationer, lätt blir rädd eller arg, blir de sinnesmässiga utmaningarna därför ofta inte det första vi tänker på som en möjlig förklaring.

Den sortens uppförande som många vuxna ser som “dålig uppfostran”, “klumpighet” eller att vara “trotsig” t.ex. när ett barn inte kan sitta still eller vägrar att vara med på en fysisk gruppaktivitet eller alltid spiller när mjölken hälls upp i glaset kan definitivt ha att göra med sensomotorik.

Faktum är att de primära sinnena är väldigt avgörande för hur väl vi trivs, såväl socialt som psykiskt och fysiskt. De 3 primära sinnena ska fungera och kunna samarbeta för att vi människor ska kunna fungera i världen och lära oss nya saker. Så även om ditt barn är världsbäst på att springa fort och älskar sport kan det finnas goda skäl att ta en närmare titt på sensomotoriken.

“Barn med sinnesmotoriska svårigheter möts ofta av bristande förståelse. De upplever att alla kritiserar och skäller ut dem samt vuxenironi.”

Barnarbetsterapeuten Connie Nielsen i boken “Sansemotorik og sammenspil” (Sensomotorik och samspel), 2016.

Sensomotorik – Överväg följande frågor som kan ha att göra med de primära sinnena:

  • Bryter ditt barn ihop i stora folksamlingar?
  • Är det svårt att sitta eller stå still?
  • Går det trögt med att koncentrera sig?
  • Blir ditt barn ofta snurrigt eller vägrar snurra runt?
  • Puttar ditt barn de andra barnen eller blir våldsam eller kontrollerande under leken?
  • Har ditt barn inlärningssvårigheter eller ökad känslighet?

Vad har de problemen att göra med sensomotorik?

ALLTING! Väldigt många barn har problem med att få sinnenas samspel med hjärnan och kroppen att fungera. Det kallas något så tjusigt som: Sensorisk integration.

Känner du igen några av utmaningarna hos ditt barn så kan ni kanske få glädje av lekarna i våra LekGuider.

Bristande eller för många sinnesintryck överanstränger hjärnan

Hjärnan klarar bara av uppgiften att koordinera alla kroppens funktioner om den mottar korrekta och förståeliga meddelanden från alla 7 sinnen. Och det ska vara i rätt mängd.

Om ett eller flera sinnen är under- eller överstimulerade så fungerar det på samma sätt som vid störning på en kabel. Hela processen störs och hjärnan måste arbeta ännu hårdare för att tolka de övriga signalerna.

Resultatet blir en överansträngd hjärna och ett barn som inte mår bra. Hjärnan börjar larma inne i barnets kropp, och hjärnans alarmsystem använder sig av hormoner ett hormonbombardemang som ditt barn förståeligt nog reagerar på genom att bli ledsen, arg, hysterisk, får ångest eller stänger av helt.

När hjärnan inte förstår vad det är som händer inne i kroppen så säger den “SLUTA, JAG VILL INTE VARA MED”. Det är en hälsosam reaktion på en obalans inne i eller kring ditt barn.

Ett typiskt symptom på ett under- eller överstimulerat muskel-ledsinne är oro i kroppen. Det upplever många barn, och det kan speciellt ge konflikter vid läggdags. Läs mer i vårt blogginlägg om motorisk oro vid läggdags här.

Sensomotorik – Lek med de primära sinnena

Det är lyckligtvis både lätt och kul att stimulera de primära sinnena genom lek. Det är lätt hänt att man glömmer att leka när man är mitt uppe i den jäktiga vardagen, och på Lekakademin vill vi hjälpa till så att den roliga lekstunden inte glöms bort. Med vår serie LekGuider om de primära sinnena så är det lätt att sätta igång.

Och kom ihåg: Om ditt barn blir arg, snurrig, generad eller verkar okoncentrerad då och då så är det helt normalt och inte lika med över- eller understimulerade primära sinnen.

Läs den första LekGuiden #1 med tips om att stimulera labyrintsinnet/det vestibulära sinnet

Eller hoppa vidare till en av de andra LekGuiderna:

Related posts