Rekommenderad skärmtid för barn och tonåringar: Hur man skapar goda vanor

Rekommenderad skärmtid för barn och tonåringar: Hur man skapar goda vanor
29 mars 2024

Vill du hjälpa ditt eller dina barn att utveckla en sund relation till skärmar och skärmtid?
Är du osäker på hur skärmar som iPads, smartphones och datorer påverkar ditt barn?
Tycker du att det är svårt att veta om det är för mycket eller om du är för sträng?

Få råd här om hur du skapar bra skärmvanor hos ditt barn.

Du kan läsa om: 

Hälsomyndighetens rekommendationer om skärmtid för barn

Lekakademins rekommendationer om skärmtid för barn upp till skolåldern

Lekakademins rekommendationer om skärmtid för barn upp till 10 år

Lekakademins rekommendationer om skärmtid för tweens och tonåringar

Kopplingen mellan skärmtid och viloläge

Vad bör du lära dig om ditt barns skärmtid?

7 saker vi rekommenderar dig att hjälpa ditt barn med

Varför pratar vi om skärmtid på iPhone, iPad och dator?

Under de senaste decennierna har det skett en revolution i antalet, och tillgången till, skärmar i vardagen.

Både barn och vuxna har flera skärmar tillgängliga dygnet runt. Det gör att vår skärmförbrukning har ökat dramatiskt och det skapar lätt problem kring familjer. I skolorna. På barns fritid. Det här är problem vi måste lära oss att ta itu med.

Lektanterna på Lekakademin har därför tittat på forskarnas rekommendationer och slutsatser och här presenterar vi tydliga svar på de 3 vanligaste frågorna om skärmtid för barn och unga.

Hvor meget skærmtid må mit barn få?Hvor meget skærmtid må mit barn få?

Folkhälsomyndigheten ska ta fram och redovisa rekommendationer för barns skärmtid i december 2024. Svenska barnläkarföreningen har delgett sina rekommendationer om skärmtid för barn, men endast för åldersgruppen 0-5 år, läs dessa här. Medan vi väntar på fler rekommendationer vill vi på Lekakademin bidra med våra rekommendationer för alla åldersgrupper.

"Min mamma och pappa säger att jag inte får använda min telefon när jag tittar på tv, och jag använder den bara när det är reklam, men när min mamma och pappa själva tittar på tv, så använder min mamma sin telefon, och min pappa använder både sin telefon och sin dator framför teven, och det är väldigt irriterarande" - citat från ett barns förfrågan till danska motsvaret till BRIS< /span>.

Skärmtid för barn upp till skolåldern

Barn behöver röra sig och experimentera med sina sinnen och kropp i denna ålder, och passiva aktiviteter är givetvis raka motsatsen.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar precis som Svenska barnläkarföreningen att barn i åldern 2-4 år inte har mer än 1 timmes skärmtid per dag. WHO rekommenderar att barn under 1 år inte ser någon skärm alls. Svenska barnläkarföreningen lägger däremot den gränsen vid 2 års ålder.

Från American Academy of Pediatrics, som är den största professionella sammanslutningen av barnläkare i USA, lyder rekommendationen:

  • Ingen skärmtid för barn under 18 månader.
  • Och max 1 timmes skärmtid för 2-5-åringarna när de sitter med en vuxen som kan hjälpa dem att förstå innehållet genom att ställa frågor och kommentera. 

Rädda Barnen har skapat omfattande vägledning om den digitala världen och råd för dig som vill förstå ditt barns stora intresse för t ex att spela online, och som vill vara en ansvarsfull förälder i förhållande till både din egen och ditt barns skärmtid. Börja här om du vill läsa mer

Använd ditt sunda förnuft och skapa variation mellan ditt barns aktiviteter. Precis som det inte är hälsosamt att spurta i 3 timmar så är det inte heller hälsosamt att sitta med skärm i 3 timmar. Det är även lättare för ditt barn att leka med annat framför tv:n än framför en mobiltelefon eller surfplatta. Och naturligtvis ännu enklare i tummelbaljan, med en boll eller ute på springcykeln.

Lekakademin har inga skärmrelaterade produkter som är lämpliga för barn under 2 år. Vi har ett antal leksaker för småbarn som använder t.ex. , pekskärmsteknik för att göra leksaken ännu mer spännande, men inte på en dator, surfplatta eller smartphone.

Skärmtid för barn från skolåldern upp till 10 år

Här handlar det om kvaliteten av det barnet gör på skärmen.

Ta reda på vad ditt barn gör och med vem
Är det bara katt-memes, Salmon Rider och Fortnite kan du behöva visa ditt barn några andra, mer utvecklande saker att göra. Eller utmana den gemenskap ditt barn har bildat digitalt. Kanske kan de inspireras till att göra något annat tillsammans än bara spelet eller YouTubaren de brukar spendera timmar på. Kanske kan de träffas fysiskt? 

Undvik strikta regler om skärmtid
Något äldre barn svarar också bättre när de känner ditt stöd och hjälp med att lära dem att hantera sin tid och aktiviteter än de svarar på strikta regler för en vissa skärmtid.

Om de spelar spel kan det vara bättre att säga ett visst antal spel de kan spela, snarare än att ange en tidpunkt då ditt barn måste sluta mitt i spelet. Det motsvarar att stänga av din skärm mitt under en match eller tv-serie.

Sätt gränser och lyssna på ditt barn
Vissa framhåller att barn mår bra av att föräldrar sätter gränser för skärmanvändning, så länge föräldrarna förklarar orsaken och barnens erfarenheter får plats i processen. Att få plats är inte detsamma som att ha rätt, utan att få involveras i diskussionen och att ens argument får höras även om det är föräldern som bestämmer. 

Ha ett alternativ till den släckta skärmen
Var redo med gemensamma aktiviteter när skärmen stängs av. Många barn sträcker sig efter skärmen av tristess när de är ensamma.

Var medveten om ditt ansvar
Vi vuxna har ett ansvar som förebilder. Det låter lite ihåligt för barnen om de får höra att middagsbordet är skärmfri zon, och vi själva tycker att vi kan få kolla ett viktigt meddelande vid bordet. Tänk på din egen skärmanvändning och följ dina egna regler. Utarbeta gärna reglerna tillsammans.

Skärmtid för tweens och tonåringar

Fokus på digital utbildning
Begränsad skärmtid är inte ett bra sätt att hantera äldre barns och ungas digitala konsumtion. Det handlar om att lära ditt barn digital utbildning istället. Lär ditt barn att ägna tid åt aktiviteter både på och utanför skärmen som ger glädje och positiv utveckling. 

Mycket tid spenderas ofta på skärmen med att skriva meddelanden och skicka foton. Det är fortfarande skärmtid, och det är tid som går bort från många andra typer av aktiviteter. Under en dag har äldre barn och ungdomar ofta varit på skärmen även under skoldagen, och dessutom sitter många barn och ungdomar på sina smartphones 4 timmar om dagen. Det är mycket tid i fysisk inaktivitet och med böjd nacke. 

Testa att justera ner ditt barns skärmtid genom att ta reda på hur tiden används och var aktiviteten kan övergå till att något händer i verkligheten. Kanske kan du organisera en fast brädspelsdag en dag i veckan istället för den vanliga dagen med spel online?

Alla barn i alla åldrar behöver social interaktion i den fysiska världen. Håll ett öga på om skärmtid börjar ersätta familjetid, sömn, fysisk aktivitet eller om ditt barn skärmar i stället för att träffa sina vänner.

I den här åldern används skärmtiden också alltmer som en form av kommunikation. Barn och unga skriver till varandra, träffas, skickar bilder och mycket mer via olika appar. Det som är bra är att de kan hålla kontakten med många fler människor på det sättet. Men det som inte är så bra är att det är exkluderande. Du skriver bara till de som har den appen och är med i tråden.

Skärmarna kan bli exkluderande
Det är viktigt att hjälpa ditt barn att lära sig att organisera gemensamma aktiviteter, t ex en runda till simhallen, så att inga kompisar glöms bort och det bara blir de som har en viss app som frågas. Alla kanske inte har den appen, och då blir det ett väldigt uteslutande sätt att organisera gemensamma aktiviteter.

Det är fortfarande effektivt att ringa varandra och sms:a. Då kan alla bjudas in oavsett app- och smartphonenivå.

Hur är det med skärmtid på kvällen?

Minst en timme före läggdags ska barn och ungdomar inte sitta framför skärmen, och de ska inte alls ta med sig sina elektroniska media i sovrummet. Detta är idag allmänt känt, men desto svårare att efterleva.

Den övergripande rekommendationen är att du använder skärmtidsbegränsningarna som finns i alla smartphones för att säkerställa att ditt barns telefon helt enkelt inte kan användas under den tid ditt barn ska sova. Och se till att telefonen ligger på laddning någon annanstans än precis intill sängen.

Kanske kan även dina egna vanor innan du ska sova behöva en justering?

Hur är melatonin och skärmtid relaterade?

Skärmar lyser med blått ljus. Denna typ av ljus hämmar kroppens hormonproduktion av melatonin, som är signalämnet som gör oss trötta och får oss att somna. På så sätt skadar de blå skärmarna ditt barns förmåga att somna. 

Samtidigt vänjer sig vår hjärna och kommer att reagera med samma känsla av att vara vaken oavsett om den hör ett pling från telefonen i dagsljus eller i ett mörkt sovrum.

"Forskare menar att sömnen hjälper kroppen och hjärnan med processer kopplade till reparation och tillväxt. Forskning visar också att barns sömn minskat med bortåt en timme de senaste hundra åren. Barn blir snabbt kinkiga vid för lite sömn. Utsövda har de lättare att lära sig, fungerar bättre i relation till kamrater och mår allmänt bättre.", citat från Förskoletidningen

Vet du tillräckligt mycket om skärmar och ditt barns digitala liv?

Som vuxen kan det vara en oöverstiglig utmaning att bekanta sig med ny teknik. Många av oss är inte intresserade av våra smartphones som mer än ett verktyg att prata på, skriva på och köpa nya skor, borrar och soffkuddar på.

Du kanske helst av allt skulle säga till ditt barn att spel, influerare och trender på Tiktok helt enkelt inte är något du orkar följa med i. Någon annan får göra det.

Men du måste nog ta hand om det själv. För det digitala livet på skärmen är en så grundläggande sak nu och i framtiden att man måste vara med för att hjälpa sitt barn att hitta rätt väg. Men som tur är måste du inte skapa en profil på alla sociala medier eller bli en deltidsspelare för att kunna ta samtalet.

Visa intresse och få ditt barn att visa dig sina favoritappar då och då, hur man spelar sitt favoritspel eller vad ditt barn och kompisarna gör på sociala medier för tillfället.

7 saker alla föräldrar ska lära sig

Att lära sitt barn att vara online är lika grundläggande som att lära sitt barn att köra i trafiken om du t.ex. ger ditt barn en cykel - eller att lära sitt barn att simma.

De saker som kan hända på internet och i spel, och konsekvenserna som skärmar kan ha på barn, gör att vi föräldrar måste lära oss att: 

  • ställa in skärmtidsbegränsningar
  • ställa in barnens appar för att avgöra om kontaktförfrågningar får accepteras från andra
  • kontrollera barnens nedladdningar och onlineköp
  • hjälpa barnen att inkludera andra och inte bidra till digital mobbning och utanförskap
  • vara bra förebilder via hur vi använder skärmar
  • lära barnen att kommunicera med ord och emojis på ett korrekt sätt online så att våra barns handlingar inte upprör andra
  • hjälpa våra barn att stänga av telefonen i tid så att sömnen inte störs.

Lyckligtvis finns det ett stort urval av hjälpartiklar och guider i ämnet. På nätet. Och detta är dilemmat, eftersom nästan all information är tillgänglig via skärmen idag.

Du måste nästan vara på en skärm för att bli bättre på att hantera skärmaktiviteter och stänga av dem i tid.

Så vårt råd är:  
Spendera lite tid online för att få ordning på spelreglerna så att du kan hjälpa din barn att vara i den digitala världen på ett säkert, konstruktivt och lärorikt sätt.

Om det är helt ohanterligt för dig att lära dig så fråga din vänkrets. Alla föräldrar har samma utmaningar och det är efter hand många som knäckt koden för föräldrakontroll av barns digitala konsumtion. Och då är det ju så härligt att få hjälpa andra.

Kommentarer
Lägg till en kommentar
Your email address will not be published